Direktori Media Awam

HOSPITAL MELAKA

Alamat :
Jalan Mufti Haji Khalil
75400 Bandaraya Melaka
Melaka
   06 2892 344
   06 2841 590
   www.hmelaka.moh.gov.my

# Nama Jawatan Bahagian Emel Telefon Faks
1 Dr. Zaharimah Abdul Kadir Pengarah Hospital Melaka drzaharimah@moh.gov.my 06 289 2222