Direktori Media Awam

HOSPITAL JASIN

Alamat :
Jalan Utama
77000 Jasin
Melaka
   06 5294 262
   06 5295 262
   www.hjasin.moh.gov.my

# Nama Jawatan Bahagian Emel Telefon Faks
1 Dr. Shahrum Muzakir@Lokman Arshad Pengarah Hospital Jasin shahrum@moh.gov.my 06 529 5962