Direktori Media Awam

# Nama Jawatan Bahagian Emel Telefon Faks
1 - Ketua Bahagian Akademik BAHAGIAN AKADEMIK - - -
2 - Ketua Kluster Penyelidikan & Penerbitan BAHAGIAN AKADEMIK - - -
3 - Ketua Kluster Industri Kreatif BAHAGIAN AKADEMIK - - -
4 - Ketua Kluster Komunikasi Strategik BAHAGIAN AKADEMIK - - -
5 - Ketua Kluster Kejuruteraan Penyiaran BAHAGIAN AKADEMIK - - -
6 - Ketua Unit Keurusetiaan & Fasiliti BAHAGIAN AKADEMIK - - -